Airesis lokaláziáció

 

A közösségi döntéshozatal számos kihívására jó megoldásnak tűnt az Olaszországban fejlesztett Airesis nevű nyílt forráskódú alkalmazás. A sok funkcióval rendelkező applikáció fordítását elkészítettük, ám hiányosságaival is szembesülve, ma a fordítást már nem tartjuk aktívan karban

“Az Airesis egy szabad szoftver platform, amelyet olasz fejlesztők és segítők építettek azért, hogy lehetővé tegyék csoportoknak és közösségeknek hogy produktív módon megszervezzék saját magukat a közvetlen demokrácia és részvétel alapelvei mentén.

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében az alkalmazást olyan többfunkciós rendszerként terveztük meg, amely egybegyűjti mindazokat az eszközöket, különösen a közösségi és döntéshozatali eszközöket, amelyek segíthetik a közösség építését.

A közösségi eszközök között az Airesis tartalmaz blogot, egy rendszert az események és találkozók hirdetésére, a hozzá tartozó időzítéssel. A döntéshozatali eszközök között teret ad a javaslatok és kezdeményezések gyűjtésének és az azokról történő vitának, és egy szavazási rendszernek, amellyel választani lehet a jelentkezők közül. A platform lehetővé tesz csoportok alkotását megadható szabályokkal és jogosultságokkal. Mivel azAiresis célja a részvétel elősegítése, nagy hangsúlyt helyeztünk a teljes platform intuitivitására. A fejlesztési filozófia a folytonos javításra koncentrál, ez egyfajta evolúciós folyamat amely a felhasználók visszajelzésére épül. A fejlesztői csapat elérhető annak érdekében, hogy kielégítse az igényeit azoknak a közösségeknek amelyek használni akarják a szoftvert, a közvetlen demokrácia szellemében.

Közösségi hálóba szervezve, az Airesis lehetővé teszi a felhasználóknak hogy más embereket bevonjanak az érdeklődésüknek megfelelően, és felhasználják mindenkinek a lehetőségeit annak érdekében, hogy konszenzusos módon érveljenek bármilyen javaslattal kapcsolatban. A platform felépítése és alapértékei lehetővé teszik, hogy a közösségi célokat egy konstruktív vitán keresztül érjük el, és megtaláljuk a legjobb ötleteket, olyan ügyekben, amelyek érinthetik a területiséget, szociális előremenetelt vagy szakpolitikákat.

Az Airesis eszközöket biztosít:9c5c9909b7479ad52bd6d08b8a422f6c

  • Az egyén ötleteinek és tapasztalatainak megismertetésére
  • A kezdeményezések / javaslatok csoportosítására és a közösségnek való bemutatására
  • A különböző kezdeményezések megvitatására
  • A javaslatok megosztott szerkesztésére
  • A különböző kezdeményezések és javaslatok fölötti szavazás kezelésére
  • Események és találkozók hírének eljuttatására
  • A valamilyen posztra jelentkezők bemutatkozásának és az ehhez tartozó szavazásnak kezelésére
  • Speciális szabályok és jogosultságok által korlátozott al-csoportok kezelésére, ahol mindazonáltal a platform összes eszköze elérhető.”

.